Ebbarps Kila (SE29118/2011)

Kila är en liten stövar tjej som vi hoppas mycket på i framtiden.